English : polski

Rejestracja

https://www.sts-live.pl/Endusport/Event/Details/46

Challenge Poznań odbędzie się w weekend 24 – 25  czerwca nad poznańską Maltą. Trasa pływacka na torze regatowym, błyskawiczne przejście do stref zmian, liczne wydarzenia towarzyszące i idealne warunki do uprawiania tej dyscypliny zagwarantują świetną zabawę wszystkim zawodnikom i ich rodzinom.

Challenge Poznań jest marką samą w sobie. Ubiegłoroczne Mistrzostwa Europy na Długim Dystansie rozegrane w ramach Enea Challenge Poznań udowodniły, że stolica Wielkopolski jest idealnym miejscem dla tej dyscypliny nie tylko pod względem infrastruktury czy tras, ale także kibiców i sportowego klimatu, który niósł każdego z zawodników do mety. To właśnie sympatycy triathlonu zapewnili tej imprezie sukces, który zagwarantował Poznaniowi wpisanie się na stałe w sportową mapę Europy.

Dzięki nawiązaniu współpracy z TU Europa każdy z zawodników, który zapisze się na przyszłoroczny triathlon w stolicy Wielkopolski w pakiecie otrzyma ubezpieczenie NNW oraz otrzyma możliwość dodatkowej opcji ubezpieczenia na wypadek rezygnacji ze startu w zawodach.

Więcej na temat ubezpieczenia NNW Sport z oferty TU Europa znajdziecie na stronie: http://tueuropa.pl/ubezpieczenie-nnw-sport.htm

Oświadczenie dot. odbioru pakietu za uczestnika:

 

(Imię i nazwisko zawodnika)

……………………………………………………..………………..

(PESEL)

……………………………………………………..………………..

(Nr dokumentu tożsamości)

 

……………………………………………………………………………………………………………
(Adres)

 

……………………………………………………………………….

(Dystans, numer startowy)

………………………………………………….

 

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego

 

Ja niżej podpisany/a, upoważniam Pana / Panią ………………….…………………………………….……………………., legitymującego(ą) się dowodem osobistym o numerze …………………….……………….., PESEL …………………………………………………….…….., do odbioru przysługującego mi pakietu zawodnika, umożliwiającego start w imprezie Challenge Poznań 2017

Zobowiązuję się do osobistego uczestnictwa w w/w imprezie w charakterze zawodnika i do upoważnienia załączam podpisaną
przeze mnie kartę zawodnika* / Nie będę uczestniczył(a) w zawodach i proszę o wydanie pakietu startowego bez chipa*
* niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………… Czytelny podpis upoważniającego

Karta zawodnika (oświadczenie) do pobrania na profilu zawodnika w systemie sts dostępna jest w systemie sts.live
Link: https://www.stslive.pl/Endusport/Event/Details/41

 

W przypadku problemów z uregulowaniem opłaty poprzez transfer, prosimy o dokonanie przelewu na poniższy rachunek:

Nazwa odbiorcy:

ENDU SPORT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Grunwaldzka 466
62-064, Plewiska
Email: events@endusport.pl
NIP: 7773281453
REGON: 366941851

Numer konta:PL 35 1050 1520 1000 0090 3120 1784
SWIFT     INGBPLPW