English : polski

Ubezpieczenia

Zakup NNW Sport na dzień imprezy – opis kroków

Zakup NNW Sport na cały cykl (ubezpieczenie od rezygnacji) – opis kroków

1

Informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. w zakresie ubezpieczenia dla sportowców. TU Europa już od 20 lat tworzy wyspecjalizowane ubezpieczenia dostosowane do potrzeb najbardziej wymagających klientów.

Najnowsza propozycja to NNW Sport, czyli multidyscyplinarne ubezpieczenie obowiązujące na całym świecie i przeznaczone nie tylko dla uprawiających sport amatorów, ale też zawodowców i wyczynowców.  Jego dużą zaletą jest możliwość samodzielnego wyboru okresu korzystania z ochrony, w zależności od potrzeb, przez cały rok, jeden sezon lub tylko jednorazowo podczas imprezy sportowej.

2

W pakiecie standardowym polisa zapewni Ci świadczenie na wypadek nieszczęśliwego wypadku oraz świadczenie wypłacane rodzinie na wypadek śmierci. Nieszczęśliwym wypadkiem może być przykładowo zerwanie więzadła czy złamanie nogi. Warto, abyś miał poczucie bezpieczeństwa, że w razie wypadku świadczenie pieniężne umożliwi Ci podjęcie efektywnego leczenia i rekonwalescencji, dzięki czemu będziesz mógł szybciej powrócić do aktywności.

3

Pakiet standardowy możesz rozszerzyć o wiele opcji dodatkowych, takich jak:

ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezach masowych – kupując ubezpieczenie kosztów rezygnacji jesteś chroniony od dnia zakupu aż do dnia zawodów sportowych. Możesz oczekiwać, że w razie niespodziewanych sytuacji, takich jak kontuzja, nagła choroba Twoja i Twoich bliskich, szkoda spowodowana zdarzeniem losowym czy kradzież Twojego mienia, otrzymasz zwrot poniesionych wydatków za opłatę startową. Maksymalny wysokość zwrotu to aż 1 500 zł.

  • ubezpieczenie OC, które chroni Cię przed roszczeniami osób, którym zdarzyło Ci się wyrządzić szkodę,
  • ubezpieczenie sprzętu sportowego, z którego korzystasz oraz kosztów jego wypożyczenia, gdy wypadek lub nagłe zachorowanie uniemożliwią skorzystanie z niego. W skład ubezpieczenia wchodzi ochrona roweru, kasku i pianki w razie ich utraty, uszkodzenia lub zniszczenia.
  • dzienne świadczenie szpitalne,
  • zwrot kosztów rehabilitacji,
  • zwrot kosztów ratownictwa,
  • zwrot kosztów leczenia.

4

NNW Sport możesz kupić na stronie: http://tueuropa.pl/ubezpieczenie-nnw-sport.htm w 3 prostych krokach. Jest to jedyne na rynku ubezpieczenie, które pozwala na łączenie ochrony zdrowia i sprzętu sportowca w polisie indywidualnej.