English : polski

Regulamin

Regulamin dystans 28,25 km

Regulamin dystans 56,5 km

Regulamin dystans 112,99 km

Regulamin dystans 112,99 km sztafety

Regulamin dystans 226 km

Zwrot opłaty startowej w przypadku rezygnacji

o Przy zgłoszeniu rezygnacji do 31.12.2016 – 50% wpłaconej kwoty

o Przy zgłoszeniu rezygnacji do 31.05.2017 – 30% wpłaconej kwoty

o Przy zgłoszeniu rezygnacji po 31.05.2017 brak zwrotu żadnej części wpłaconej opłaty

Jako data zgłoszenia rezygnacji uznawany jest dzień wysłania wiadomości e-mail na adres organizatora: events@endusport.pl

W celu zgłoszenia rezygnacji ze startu nie jest wymagane przedstawienie żadnej dokumentacji, ani uzasadnienia.